4 Otwarcie Sezonu Motocyklowego GM Stajnia Małkinia | Komorowo 2018

4 Otwarcie sezonu motocyklowego w GM Stajnia Małkinia

Komorowo 2018 – 15 kwietnia o godz. 11:00,
Plac przy kościele w Komorowie,
Plac Apelowy Jednostki Wojskowej