o nas

MAŁKINIA NAKLEJKA

Grupa Motocyklowa „STAJNIA”, powstała w 2014 roku w Małkini Górnej z inicjatywy lokalnych motocyklistów i miłośników sportów motocyklowych. Do jej celów należą:
1. Propagowanie ruchu motocyklowego i motorowerowego,
2. Propagowanie sportów motocyklowych,
3. Propagowanie szeroko pojętej turystyki motocyklowej,
4. Pomoc członkom Stowarzyszenia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
5. Wspomaganie działalności charytatywnej poprzez udział w imprezach,
6. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej,
7. Promowanie Gminy Małkinia Górna, Powiatu Ostrów Mazowiecka oraz województwa mazowieckiego,
8. Organizacja zawodów,
9. Organizacja wyjazdów w celu uczestniczenia w zawodach,
10. Organizacja szkoleń
11. Wspieranie ruchu na rzecz ochrony zabytków motoryzacyjnych,
12. Pomoc dzieciom i młodzieży.