Zarząd

  1. Dariusz Prabucki – Prezes
  2. Zbigniew Dąbkowski – vice Prezes
  3. Andrzej Sadowski – Sekretarz
  4. Dariusz Nowak – Skarbnik
  5. Andrzej Skalik – członek zarządu
  6. Wojciech Murawski – członek zarządu