Zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego

Niniejszym informujemy wszystkich Kolegów, że 9 września 2015 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy zarejestrował nasze Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „Stajnia” Małkinia Górna, wpisując nas do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000574390..